EN DEL AV TOP ON TOP
Vikgrindar

Vikgrindar

Snabbvikgrindar typ Valhalla i profilfyllt varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461, alt. varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan. Vid stora öppningsmått levereras grindramarna i aluminium.

 

Grindarna levereras med kraftig profilfylld ram med kullagrade gångjärn för robust och driftsäker funktion. Grindarna levereras med kraftiga grindstolpar försedda med fotplattor. Grindarna är kompletta och färdigmonterade med testad automatik för en snabb och enkel installation. Snabbvikgrindarna är CE- och tὕv-certifierade i enlighet med EN 13241-1, identifieringsorgan: 1,017. Överklättringsskydd typ hajtand.

Öppningsriktning: Normalt inåtgående. Höjd: 2000, 2400 mm, annan höjd mot förfrågan. Dagmått / öppningsbredd: 4000 – 12 000 mm.

Färger i Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005. Andra RAL-färger mot förfrågan.

Grindarna är utrustade med klimatanpassad styrutrustning typ Mjölner H102 med öppnings/stängningstid ca 1 m/s. Vidare är systemet kompletterat med överlastskydd och frekvensmodulator för jämn gång samt mjuk start och stopp för optimal funktion. Styrutrustning monterad på grindstolpen är CE- och tὕv-certifierad, identifieringsorgan: 1,017.
Styrning och funktion av grindarna kan anpassas efter önskemål med öppning via valfritt impulsdon, typ GSM- modul, kodlås, kortläsare, nyckelbrytare, radio m.m.

Grindarna levereras alltid med elektromagnetiskt lås för säker låsning ( hållkraft ca.540 kg ), radioöppning inkl. en hansändare ( 2 kanal ), blinkande varningsljus i orange, fotoceller, klämskydd, m.m. i enlighet med EU- standarden EN 13241-1.

Stängning kan ex. ske automatiskt efter inställbar tid med slinga/fotocell som säkerhet.