EN DEL AV TOP ON TOP
 Stålnätspaneler

 Stålnätspaneler

Panelstängsel finns i ett flertal utförande, höjder och ytbehandlingar.

Panelstängsel är ett utmärkt nät att använda då högre krav ställs på områdesskyddets säkerhet och utseende. Panelstängsel och övriga grind-, el-, larm- och säkerhetsprodukter kan kombineras för att få ett områdesskydd som motsvarar uppsatta krav och önskemål.

Näthöjd  Standardhöjder: 1030, 1230, 2030, 2230, och 2430 mm
Trådtjocklek Tråd: Vertikaltråd 5 mm, Horisontaltrådar 6,0 mm x 2 st.
Maskstorlek Maska: 200 x 50 mm
Utförande Svetsat trådnät, Ahlgrensbeteckning Typ 6/5/6, 8/6/8
  Panelbredd ca. 2500 mm
  Varmförzinkning enl. EN ISO 1461 medelskikttjocklek min 55 my
  Pulverlackat ca. 80–100 my