EN DEL AV TOP ON TOP

Uthyrning av byggstängsel

För byggprojekten behövs ofta en bra och säker inramning för att skydda almänheten eller/och arbetsplats. Hos oss hyr du byggstängsel.

Övervakning

Monitoring System för fjärrdiagnostik och enkel åtkomst till grindar, bommar, pollare, portar m.m.

Vikgrindar

Vikgrindar

Snabbvikgrindar typ Valhalla i profilfyllt varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461, alt. varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan. Vid stora öppningsmått levereras grindramarna i aluminium.

Villastängsel

Villa och förskolestängsel är ett klassiskt flätverksstängsel som kan anpassas efter Era behov. Nät och stag kan monteras på olika sidor för att minska klättringsrisk på förskolor. Nät levereras i höjd från 600 mm upp till 1500 mm. Maskstorlek i 30x30 mm, 40x40 mm och 50x50mm. Vidare kan stängslet kompletteras med överliggare för att öka hållbarheten på stängslet.

Signalljus

För säkrare trafikdirigering in och ut ur garage, vid byggen eller korsningar.

Motordrivna skjutgrindar

Motordrivna skjutgrindar

... Under bearbetning

P-plank

... Under bearbetning

Räcken

Under bearbetning..

Palissader

palisader

under bearbetning..

Laddstationer

Laddstationer

... Under bearbetning

Bommar

PRIVATA OCH OFFENTLIGA VÄGAR • INFRASTRUKTUR • PARKERINGSPLATSER • OFFENTLIGA PLATSER

 Stålnätspaneler

Panelstängsel finns i ett flertal utförande, höjder och ytbehandlingar.

Entrétak

... Under bearbetning

Fackverksportaler

... Under bearbetning

Flätverksstängsel

Flätverksstängsel

INDUSTRIER, LOGISTIKCENTER, INFRASTRUKTUR, FLYGPLASTER, OFFENTLIGA BYGGNADER, DAGHEM